top of page

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ & COOKIE

1. NGƯỜI KIỂM SOÁT DỮ LIỆU VÀ LIÊN HỆ.

Chủ thể xử lý dữ liệu cá nhân là Công ty TNHH A4 Movement, là đại diện theo pháp luật của Studio Pilatesaigon với giấy phép số 0316687981 và địa chỉ đăng ký tại 37 đường N20, khu nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, chúng tôi tuân thủ Quy định 679/2016 của EU (GDPR) theo điều 3. Nếu có bất kỳ nghi ngờ hoặc nhu cầu nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ E-mail sau: pilatesaigon@gmail.com.

 

2. DỮ LIỆU THU THẬP.

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi tên, họ và địa chỉ email của bạn. Nếu có không gian để tự do viết tin nhắn cho chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi tài liệu, thông tin và dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi là do bạn tự do cung cấp. Trong mọi trường hợp, những dữ liệu này cũng sẽ được bảo vệ và bảo mật như được mô tả trong tuyên bố này và phải tuân theo tất cả các biện pháp bảo vệ theo yêu cầu của GDPR.

 

3. LÝ DO YÊU CẦU DỮ LIỆU CÁ NHÂN (MỤC ĐÍCH) VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ.

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân này để xử lý yêu cầu tải xuống tài liệu miễn phí, trả lời các câu hỏi của bạn và gửi cho bạn các email thông tin định kỳ của chúng tôi. Tài nguyên miễn phí của chúng tôi được dành riêng cho những người quyết định đăng ký Bản tin của chúng tôi và do đó, dữ liệu được cung cấp được sử dụng để gửi nội dung miễn phí được yêu cầu và gửi cho bạn các email thông tin định kỳ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý của việc xử lý nằm ở sự đồng ý được đưa ra bằng cách chọn ô thích hợp trong biểu mẫu liên hệ mà bạn nhất thiết phải đánh dấu bằng cách tuyên bố rằng bạn đã đọc thông tin này.

 

4. DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO.

Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi những người chịu trách nhiệm xử lý, ở dạng điện tử và giấy. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập thông qua truy cập vào trang web của chúng tôi được tiết lộ cho bên thứ ba. Dữ liệu điều hướng (địa chỉ IP, trang gốc, trình duyệt được sử dụng, hệ điều hành được sử dụng, các trang đã truy cập, thời gian dành cho các trang riêng lẻ, v.v.) trên các trang tạo nên trang web được xử lý điện tử và tự động để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi bởi người dùng nhằm cải thiện dịch vụ được cung cấp và giúp việc sử dụng trang web nhanh hơn và dễ truy cập hơn. Dữ liệu của bạn, sau khi được nhập vào MẪU thích hợp, sẽ được gửi và quản lý bởi dịch vụ Danh sách gửi thư "MailerLite" (https://www.mailerlite.com). Thông qua nền tảng này, chúng tôi quản lý dữ liệu của bạn.

 

5. VIỆC CUNG CẤP DỮ LIỆU CÓ BẮT BUỘC KHÔNG?

Điều cần thiết là bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ e-mail của bạn để xử lý yêu cầu. Nếu không, nó là không thể để có thể xử lý nó. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác ngoài mục đích được nêu trong tuyên bố này. Do đó, việc cung cấp dữ liệu là tùy chọn nhưng việc từ chối khiến yêu cầu không thể xử lý được. Do đó, bằng cách chọn ô thích hợp, bạn tuyên bố rằng bạn đã đọc thông tin này và đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Vì vậy, với hành động này, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, trong giới hạn và cho các mục đích được nêu trong tuyên bố này.

 

6. THỜI GIAN DỮ LIỆU CỦA BẠN ĐƯỢC LƯU TRỮ.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ miễn là đăng ký Bản tin của chúng tôi vẫn tiếp tục và trong 6 tháng kể từ khi yêu cầu hủy đăng ký.

 

7. THÔNG TIN BỔ SUNG. Đối với bất kỳ nghi ngờ hoặc vấn đề nào bạn gặp phải, chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin và giải pháp nào có thể, bằng cách gửi thư tới pilatesaigon@gmail.com. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết bất kỳ nghi ngờ hoặc nhu cầu nào của bạn. Chính sách quyền riêng tư này có thể được sửa đổi và/hoặc bổ sung sau đó. Vì vậy, chúng tôi mời bạn tham khảo định kỳ theo nhu cầu của bạn.

8. COOKIE

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, là các tệp nhỏ hoặc đoạn văn bản được tải xuống thiết bị khi khách truy cập trang web hoặc ứng dụng. Để biết thông tin về cách xem cookie được đặt trên thiết bị của bạn, hãy truy cập Cookie được sử dụng bởi Wix.com.

 

Các cookie chức năng và cần thiết này luôn được sử dụng vì chúng cho phép Wix.com, nền tảng lưu trữ của chúng tôi, phục vụ trang web này một cách an toàn.

 

Các cookie phân tích và hiệu suất này được sử dụng trên trang web này, như được mô tả bên dưới, chỉ khi biểu ngữ cookie của chúng tôi được chấp nhận. Trang web này sử dụng cookie phân tích và hiệu suất để xem lưu lượng truy cập trang web, hoạt động và các dữ liệu khác.

HỦY BỎ

Vui lòng thông báo bằng văn bản "tin nhắn: facebook, Instagram, whatsapp, massage" cho Studio trước 12 tiếng nếu không bạn vẫn bị tính phí buổi tập, để chúng tôi có thể thông báo cho huấn luyện viên và liên hệ với khách hàng đang trong danh sách chờ. Việc hủy lịch tập được thực hiện sau thời gian đó hoặc vắng mặt sẽ vẫn phải chịu chi phí của buổi tập ngày hôm đó. Trong trường hợp huấn luyện viên bị ốm hoặc khẩn cấp vào phút cuối, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm huấn luyện viên thay thế hoặc thông báo cho bạn về việc hủy buổi tập. Nếu bất kỳ lớp học nào bị hủy từ Studio, khách hàng sẽ không bị tính phí cho buổi tập đó.

 

Cập nhật lần cuối tháng 3 năm 2023

bottom of page