top of page

Các Lớp Học Tại Pilatesaigon

Pilatesaigon đem đến cho người tập nhiều lớp Pilates đa dạng khác nhau, bao gồm lớp Reformer, Thảm Pilates, Cadillac v.v., phù hợp với tất cả trình độ luyện tập. Tham gia cùng các huấn luyện viên chuyên nghiệp của chúng tôi và bắt đầu cuộc hành trình trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn của bạn.

Lịch lớp học